ΤΟΠΣΑ 2o Δελτίο Τύπου Ανακοίνωση Έναρξης ΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

«Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Προσαρμοσμένο στις Ανάγκες του Δήμου Ξάνθης » Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 2o ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου .