ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ/ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Ανακοίνωση της Λίστας Μοριοδότησης ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (με αρχικά) ανά Βρ/νηπιακό Σταθμό του ΚΚΠΑΔΞ για τη σχολική χρονιά 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΛΙΣΤΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ μετά από ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (με αρχικά) ΑΝΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΚΚΠΑΔΞ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020   Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΛΙΣΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (με αρχικά)  ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ για το σχολικό έτος 2019-2020