ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ Την υπ’ Αρ. ΣΟΧ 1/2020 ΑΝΑΡΙΘΜΗΘΕΙΣΑ από ΣΟΧ1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Υλοποίησης Ευρωπαϊκού Προγράμματος από ΟΤΑ & Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ για την Πράξη “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ” ΕΤΟΥΣ 2019-2020 του Ε.Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020”   […]

ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ/ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Ανακοίνωση της Λίστας Μοριοδότησης ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (με αρχικά) ανά Βρ/νηπιακό Σταθμό του ΚΚΠΑΔΞ για τη σχολική χρονιά 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΛΙΣΤΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ μετά από ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (με αρχικά) ΑΝΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΚΚΠΑΔΞ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020   Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΛΙΣΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (με αρχικά)  ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ για το σχολικό έτος 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ KAI ΒΡΕΦΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020   Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης ανακοινώνει  την έναρξη της περιόδου υποβολής των Δικαιολογητικών που απαιτούνται για τις Εγγραφές-Επανεγγραφές των παιδιών στους Δημοτικούς Βρεφικούς-Παιδικούς Σταθμούς  για το σχολικό έτος 2019-20  από τις 10 Μαΐου έως και τις 31 Μαΐου 2019 από τις 8.00 π.μ. […]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ1 / 2018

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2018  του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ  για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων 3    ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1     ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2    ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Παρακαλούμε να ανοίξετε τα παρακάτω συνημμένα αρχεία για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ ΣΟΧ1/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΟΧ1/2018   Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ σας γνωστοποιεί ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την Υλοποίηση της Δράσης “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΙΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ” συνολικά έξι (6) ατόμων Επισυνάπτεται η Ανακοίνωση, το Παράρτημα και το Εντυπο Αίτησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΟΧ1/2018 Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ σας γνωστοποιεί ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018) συνολικά έξι (6) ατόμων. Επισυνάπτεται η Ανακοίνωση, το Παράρτημα και το Εντυπο Αίτησης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ1 / 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης Ανακοινώνει  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ. Για αναλυτικές πληροφορίες […]