ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ Την υπ’ Αρ. ΣΟΧ 1/2020 ΑΝΑΡΙΘΜΗΘΕΙΣΑ από ΣΟΧ1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Υλοποίησης Ευρωπαϊκού Προγράμματος από ΟΤΑ & Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ για την Πράξη “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ” ΕΤΟΥΣ 2019-2020 του Ε.Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020”   […]

ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ/ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Ανακοίνωση της Λίστας Μοριοδότησης ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (με αρχικά) ανά Βρ/νηπιακό Σταθμό του ΚΚΠΑΔΞ για τη σχολική χρονιά 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΛΙΣΤΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ μετά από ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (με αρχικά) ΑΝΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΚΚΠΑΔΞ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020   Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΛΙΣΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (με αρχικά)  ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ για το σχολικό έτος 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ KAI ΒΡΕΦΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020   Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης ανακοινώνει  την έναρξη της περιόδου υποβολής των Δικαιολογητικών που απαιτούνται για τις Εγγραφές-Επανεγγραφές των παιδιών στους Δημοτικούς Βρεφικούς-Παιδικούς Σταθμούς  για το σχολικό έτος 2019-20  από τις 10 Μαΐου έως και τις 31 Μαΐου 2019 από τις 8.00 π.μ. […]