ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 2/2014 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 1 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 1087/29.12.2014 ΣΟΧ 2/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ