ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21

Το “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ. ΞΑΝΘΗ” Ανακοινώνει την Οριστική Λίστα Επιλογής Νηπίων-Βρεφών Σχολικού Ετους 2020-2021 (με αρχικά)   Παρακαλούμε ανοίξτε το επισυναπτόμενο αρχείο