ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Πληροφορίες ανανέωσης εγγραφής παιδιού σε Παιδικό Σταθμό

Πληροφορίες εγγραφής παιδιού σε δημοτικό Παιδικό Σταθμό
Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών, Βενιζέλου 30, τηλ. 2541072888, FAX 2541069135
Αίτηση νέας εγγραφής του παιδιού σας σε Παιδικό Σταθμό του Δήμου Ξάνθης μπορείτε να παραλάβετε από τους ίδιους τους Παιδικούς Σταθμούς, από τα κεντρικά γραφεία της Διεύθυνσης των Παιδικών Σταθμών Βενιζέλου 30, και από την ιστοσελίδα μας  www.kkpadimouxanthis.gr
Τα στοιχεία, που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης, και τα δικαιολογητικά που πρέπει να την συνοδεύουν είναι:

Α. Στοιχεία του γονέα/κηδεμόνα, που υποβάλλει την αίτηση

 1. Ονοματεπώνυμο
 2. Διεύθυνση κατοικίας (Οδός, αριθμός, ταχ. κώδ.)
 3. Τηλέφωνο
 4. Δημότης

Γ. Προαιρετικά /Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά (για ειδικές ομάδες ενδιαφερομένων)

 1. Πολύτεκνη οικογένεια: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τα Δημοτολόγια και Βεβαίωση από τον Σύλλογο Πολυτέκνων
 2. Παιδί ορφανό: Ληξιαρχική Πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα
 3. Άγαμοι γoνείς: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της μητέρας
 4. Διαζευγμένοι γονείς: Διαζευκτήριο ή αντίγραφο αγωγής διαζυγίου
 5. Και οι δύο γονείς φοιτητές ή σπουδαστές εφόσον δεν εργάζονται: Βεβαίωση από την γραμματεία της Σχολής
 6. Παιδί με ειδικές ανάγκες (εντάξικο) ή
  Γονείς με ειδικές ανάγκες: Γνωμάτευση αναγνωρισμένης από το Κράτος διεπιστημονικής ομάδος
 7. Γονέας στρατιώτης: Βεβαίωση από τον Στρατό

Οποιασδήποτε μεταβολή της οικονομικής ή οικογενειακής κατάστασης της οικογένειας του παιδιού πρέπει να δηλώνεται έγκαιρα στον Παιδικό Σταθμό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση των Παιδικών Σταθμών, Βενιζέλου 30, τηλέφωνα 2541072888 και στα τηλέφωνα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

Συνημμένα αρχεία

ΑρχείοΠεριγραφήΜέγ. ΑρχείουΜεταφορτώσεις
pdf Α Ι Τ Η Σ Η Eπανεγγραφής 201542 KB 519