Προϊσταμένη Τμήματος

Καραουλάνη Δέσποινα

Επικοινωνία

Σταυρούπολη

Τηλ.: 25420 31025
Fax: –
Κιν.: –