Τμήμα Γενικών Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Προγραμμάτων για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Προϊσταμένη

Καραουλάνη Δέσποινα

Επικοινωνία

Βενιζέλου 30
67100, Ξάνθη

Τηλ.: 25410 66304
Fax: –
Κιν.: –

email: help-xan@otenet.gr