ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης

Ανακοινώνει

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ.

Για αναλυτικές πληροφορίες ανοίξτε τα παρακάτω συνημμένα. (ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΡΟΛΑΡΕΤΕ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ)