ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
1 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 1087/29.12.2014 ΣΟΧ 2/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ