ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΛΙΣΤΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ μετά από ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (με αρχικά)

ΑΝΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΚΚΠΑΔΞ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΛΙΣΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (με αρχικά)  ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ για το σχολικό έτος 2019-2020