ΛΙΣΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 2020-2021

Ανακοινώνουμε την λίστα μοριοδότησης των αιτήσεων που κατατέθηκαν στους Παιδικούς Σταθμούς και στον Βρεφικό Σταθμό Δήμου Ξάνθης για την σχολική χρονιά 2020-2021. Το διάστημα των ενστάσεων επί της μοριοδότησης ορίζεται από τις 01-07-2020 έως 13-07-2020. Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στα γραφεία του Ν.Π. (Βενιζέλου 30, Ξάνθη,  μέσα στην αυλή του Παλαιού Ορφανοτροφείου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ Την υπ’ Αρ. ΣΟΧ 1/2020 ΑΝΑΡΙΘΜΗΘΕΙΣΑ από ΣΟΧ1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Υλοποίησης Ευρωπαϊκού Προγράμματος από ΟΤΑ & Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ για την Πράξη “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ” ΕΤΟΥΣ 2019-2020 του Ε.Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020”   […]