ΛΙΣΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΤΟΥΣ 2018-19

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης εξέδωσε Λίστα Μοριοδότησης Παιδιών ανά Βρεφονηπιακό Σταθμό για το Σχολικό Ετος 2018-2019   Παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένο αρχείο για την ενημέρωσή σας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Δ ΞΑΝΘΗΣ

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης ανακοινώνει την διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για εγγραφή-επανεγγραφή των παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς-Βρεφικούς Σταθμούς. Για την πληρέστερη πληροφόρησή σας ανοίξτε τα συννημένα αρχεία