ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΚΠΑΔΞ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ανακοινώνει τους    ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Εγγραφών νηπίων στους Παιδικούς-Βρεφικούς Σταθμούς του ΚΚΠΑΔΞ  για το έτος 2018-2019