ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ 2018-19

Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ανακοινώνει τους   ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ για τις εγγραφές των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς για το έτος 2018-2019   Οι πίνακες ΔΕΝ αποτελούν τα Οριστικά Αποτελέσματα Επιλογής των Νηπίων  οι Οριστικοί Πίνακες θα αναρτηθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος […]