ΛΙΣΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΤΟΥΣ 2018-19

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης εξέδωσε Λίστα Μοριοδότησης Παιδιών ανά Βρεφονηπιακό Σταθμό για το Σχολικό Ετος 2018-2019   Παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένο αρχείο για την ενημέρωσή σας.