ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ1 / 2018

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2018  του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ  για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων 3    ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1     ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2    ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Παρακαλούμε να ανοίξετε τα παρακάτω συνημμένα αρχεία για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.