ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα σε συνεργασία με το Δήμο Ξάνθης, διοργανώνουν εκδήλωση προληπτικού ελέγχου και ενημέρωσης για την οστεοπόρωση στο Κεντρικό ΚΑΠΗ Δήμου Ξάνθης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Εκμίσθωσης Ακινήτων ΚΚΠΑΔΞ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ προτίθεται να εκμισθώσει δύο (2) ακίνητά του σύμφωνα με την επισυναπτόμενη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 25410 72888

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ του ΚΚΠΑΔΞ

Το Νομικό Πρόσωπο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» προκειμένου να εκμισθώσει δύο (2) ακίνητά του, προκηρύσσει Φανερή-Προφορική Πλειοδοτική Δημοπρασία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών Ειδικού Παθολόγου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών Ειδικού Παθολόγου στο ΚΑΠΗ Δήμου Ξάνθης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λογιστικής Υποστήριξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για την εφαρμογή Διπλογραφικού Συστήματος στο ΝΠΔΔ ΚΚΠΑΔΞ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παροχής Ιατρικών υπηρεσιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών Παιδιάτρου στα νήπια και βρέφη όλων των τμημάτων (Παιδικοί και Βρεφικοί Σταθμοί) του ΚΚΠΑΔΞ