ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2016-2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2016-2017 Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»  καλεί όλες τις μητέρες που έχουν παιδιά από 8 μηνών έως την ένταξή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλλουν την αίτησή τους στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436, Αθήνα, από 12-07-2016 μέχρι 29-07-2016 για τη […]