Πρόσκληση Του Δ.Σ Του Κ. Κ. Π..Α Δήμου Ξάνθης Για Ειδική Συνεδρίαση Στiς 4/7/2011 Ημέρα Δευτέρα Και Ώρα 20:00 μμ

Επισυνάπτεται η πρόσκληση για την Ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης στις 4/7/2011 ώρα 20:00 μμ.