Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης ανακοινώνει την διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για εγγραφή-επανεγγραφή των παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς-Βρεφικούς Σταθμούς.

Για την πληρέστερη πληροφόρησή σας ανοίξτε τα συννημένα αρχεία