ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΚΠΑΔΞ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ανακοινώνει τους    ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Εγγραφών νηπίων στους Παιδικούς-Βρεφικούς Σταθμούς του ΚΚΠΑΔΞ  για το έτος 2018-2019  

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ 2018-19

Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ανακοινώνει τους   ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ για τις εγγραφές των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς για το έτος 2018-2019   Οι πίνακες ΔΕΝ αποτελούν τα Οριστικά Αποτελέσματα Επιλογής των Νηπίων  οι Οριστικοί Πίνακες θα αναρτηθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος […]

ΛΙΣΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΤΟΥΣ 2018-19

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης εξέδωσε Λίστα Μοριοδότησης Παιδιών ανά Βρεφονηπιακό Σταθμό για το Σχολικό Ετος 2018-2019   Παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένο αρχείο για την ενημέρωσή σας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Δ ΞΑΝΘΗΣ

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης ανακοινώνει την διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για εγγραφή-επανεγγραφή των παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς-Βρεφικούς Σταθμούς. Για την πληρέστερη πληροφόρησή σας ανοίξτε τα συννημένα αρχεία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ1 / 2018

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2018  του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ  για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων 3    ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1     ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2    ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Παρακαλούμε να ανοίξετε τα παρακάτω συνημμένα αρχεία για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ ΣΟΧ1/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΟΧ1/2018   Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ σας γνωστοποιεί ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την Υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΙΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» συνολικά έξι (6) ατόμων Επισυνάπτεται η Ανακοίνωση, το Παράρτημα και το Εντυπο Αίτησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΟΧ1/2018 Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ σας γνωστοποιεί ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018) συνολικά έξι (6) ατόμων. Επισυνάπτεται η Ανακοίνωση, το Παράρτημα και το Εντυπο Αίτησης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ1 / 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης Ανακοινώνει  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ. Για αναλυτικές πληροφορίες […]

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΜΠΑΝΙΑ μελών ΚΑΠΗ έτους 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ξεκινούν οι εγγραφές των μελών του ΚΑΠΗ Δήμου Ξάνθης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Θαλασσινά Μπάνια έτους 2017» από Δευτέρα 19 Ιουνίου και ώρα 8.30 π.μ.   στο ΚΑΠΗ Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το επισυναπτόμενο αρχείο

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Ξεκινάει η Προθεσμία υποβολής Αιτήσεων για Εγγραφές και Επανεγγραφές στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δ. Ξάνθης έτους 2017-2018 από 1 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου 2017   Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε επάνω στα συνημμένα αρχεία.